Stap 1Stap 2Stap 3
*

CONSUMENT & WONEN


Met deze module is de verzekeringnemer verzekerd van rechtshulp bij consumentengeschillen en woonzaken.

CONSUMENT & WONEN + VERKEER


Naast de basismodule Consument & wonen is de verzekeringnemer verzekerd van professionele rechtshulp bij geschillen die voortkomen uit deelname aan het verkeer. De verzekeringnemer kan bij deze module motorrijtuigen uitsluiten.

CONSUMENT & WONEN + INKOMEN


Naast de basismodule Consument & wonen is de verzekeringnemer verzekerd van rechtshulp bij een arbeidsgeschil en bij zaken rond pensioen of uitkering. De verzekeringnemer kan bij deze module arbeidsrecht uitsluiten.

CONSUMENT & WONEN + VERKEER + INKOMEN


Naast de basismodule Consument & wonen is de verzekeringnemer verzekerd van rechtshulp geschillen die voortkomen uit deelname aan het verkeer en bij een arbeidsgeschil en bij zaken rond pensioen of uitkering. De verzekeringnemer kan bij de module Verkeer motorrijtuigen uitsluiten. De verzekeringnemer kan bij de module Inkomen arbeidsrecht uitsluiten.

WONING


Met deze module zijn consumenten beschermd tegen geschillen rondom verkoop, aankoop of verbouwing van een woning (onroerend goed). Deze module wordt los aangeboden.

*
Welke limiet wilt u voor de vrije advocaatkeuze (procedures waarbij een advocaat volgens de wet niet verplicht is) verzekeren. U betaalt een eigen bijdrage van € 250,00 per gebeurtenis.
*
Bedrag eigen risico*
Per geschil kunt u kiezen voor wel of geen eigen risico. Indien u kiest voor een eigen risico levert dat korting op de premie.
*
*
*
Meeverzekeren burenrecht?*
Bij uitsluiting is er geen dekking voor geschillen m.b.t. burenrecht.
*
Betaaltermijn*
Bij een betaaltermijn per maand kiest u ook voor automatische incasso.